Pelastussuunnitelma on eri yhteisöille tehtävä kirjallinen suunnitelma suunnitelmallisesta turvallisuuden seurannasta ja toimintamalleista.

Suunnitelma laaditaan useimmiten mallipohjan mukaisesti. Tarkoituksena on luoda käyttäjille työkalu toimimiseen poikkeavissa tilanteissa ja vahinkojen pienentämiseen.

Rakennuksen omistajalla ja/tai haltijalla on yleinen velvollisuus varautua vaaratilanteisiin. Viime kädessä jokainen voi omalla toiminnallaan vaikuttaa oman asuinympäristönsä turvallisuuteen niin arjessa, häiriötilanteissa kuin poikkeusoloissakin.

Vähintään kolmen asuinhuoneiston rakennuksissa edellytetään kirjallista pelastussuunnitelmaa. Siinä on esitetty rakennukseen liittyvät vaaranpaikat ja riskit sekä annettu ohjeet niiden ennaltaehkäisemiseksi sekä vaaratilanteissa toimimiseksi. Pelastussuunnitelman laatimisesta vastaa rakennuksen omistaja tai haltija. Paras asukas- ja kiinteistöturvallisuus saavutetaan, kun pelastussuunnittelu tehdään aidossa yhteistyössä kiinteistön asukkaiden ja toiminnan harjoittajien, kuten kiinteistössä toimivien yritysten ja yhteisöjen kanssa. Itse tekemällä keskitytään juuri kyseisen kiinteistön oleellisiin, arjen turvallisuutta palveleviin tarpeisiin. Vaikka valmiit pohjat voivat auttaa pelastussuunnitelman laadinnassa, on asukkaiden ja muiden kiinteistön käyttäjien kannalta tärkeää, että pelastussuunnitelmaa ei laadita rakennukseen soveltumattomien mallien mukaan. Jos pelastussuunnitelman tekeminen ulkoistetaan, on tärkeää tietää mitä tilataan. Joka tapauksessa pelastussuunnitelman toteuttaminen ja ylläpito jäävät hallituksen ja asukkaiden tehtäväksi.

Siksi on tärkeää perehdyttää hallitus, asukkaat ja muut sitä tarvitsevat valmiiseen suunnitelmaan.