Koulutuksen tavoitteena on edistää kuljettajien tie-, liikenne- ja työturvallisuutta tiellä tapahtuvassa työssä. Koulutuksessa käydään läpi tiellä työskentelyn vaarat ja ongelmat ja niiden ennaltaehkäisy sekä varautuminen onnettomuustilanteisiin.

Koulutuksen kesto 7 tuntia.

SISÄLTÖ

 • Koulutuksen avaus
 • Johdanto tiellä tehtävään työhön
 • Pätevyysvaatimukset tiellä tehtävässä työssä
 • Velvoitteet ja vastuut
 • Tiellä työskentelyn ehdot
 • Tiellä työskentelyn vaarat ja ongelmat kuljettajan näkökulmasta
 • Liikenteen aiheuttamat ja työympäristössä ilmenevät vaarat
 • Tiellä työskentelyn muodostamat vaarat muille
 • Kuljettajan ominaisuudet ja oman toiminnan merkitys
 • Esimerkkejä onnettomuustilanteista
 • Turvallisuuden varmistaminen liikenteenjärjestelyin
 • Työkohteen liikennejärjestelyjen perusasiat
 • Liikennesäännöt ja liikenteenohjaajana toimiminen
 • Tietöistä tiedottaminen
 • Turvallisuus työkoneen kuljettamisessa
 • Ajoneuvon kuljettaja työkoneen kuljettajana
 • Poikkeussääntöjen soveltaminen kuljettajana
 • Varautuminen onnettomuustilanteisiin
 • Yleinen auttamisvelvollisuus
 • Onnettomuustilanteessa toimiminen
 • Työturvallisuustehtävät kuljettajan näkökulmasta
 • Eri osapuolten työturvallisuustehtävät
 • Kuljettajan velvollisuudet työturvallisuudessa
 • Varoitusvaatetus ja muut henkilökohtaiset suojaimet