Sosiaali- ja terveysalan turvallisuuspätevyys.

Henkilöstön riskitietous ja taito toimia oikein hätätilanteessa kuuluvat oleellisesti jokaisen työpaikan turvallisuuskulttuuriin. Koulutus korostaa työntekijän roolia riskien ennaltaehkäisijänä ja sisältää toimintaohjeita ja tarkastuslistoja työpaikan turvallisuuden parantamiseksi.

Koulutuksen laadunvalvonnasta ja koulutusjärjestelmän ylläpidosta vastaa Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö.

Turvakorttikoulutus on tarkoitettu kaikille sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville. Se antaa valmiudet onnettomuuksien ehkäisyyn ja toimintaan onnettomuustilanteessa. Koulutus korostaa työntekijän roolia riskien ennaltaehkäisijänä ja sisältää toimintaohjeita ja tarkastuslistoja työpaikan turvallisuuden parantamiseksi.

Koulutus kestää yhden työpäivän, noin 8 tuntia. Sosiaali- ja terveysalan turvakortti on voimassa viisi vuotta.

Koulutuksen sisältö

  • Kurssin tavoitteet, turvallisuuskulttuuri, suunnitelmallinen turvallisuus
  • Turvallisuuden eri osa-alueet sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulmasta
  • Paloturvallisuus: tulipalo ja sen ehkäisy
  • Toiminta tulipalotilanteessa, alkusammutus, sähköpalot
  • Henkilöturvallisuus, väkivaltatilanteiden ennaltaehkäisy, kohtaaminen ja jälkihoito, tapaturmat
  • Käytännön harjoitus: turvallisuuskävely, poistumis- tai evakuointiharjoitus, alkusammutus, hätäsiirto tai ensiapu
  • Kurssikoe ja kurssin päättäminen