Koulutus pitää sisällään yhteensä 35 tuntia koulutusta viiden vuoden aikana, josta seitsemän tuntia tulee olla ennakoivan ajon koulutusta. Käytännössä 35 tuntia koulutusta tarkoittaa viittä vähintään seitsemän tunnin kestoista koulutuspäivää.

Koulutusten suoritusjärjestyksellä ei ole väliä. Voit suorittaa koulutukset vaikka peräkkäisinä päivinä tai hiljalleen viiden vuoden aikana.

Kuljettajan ammattipätevyys koskee ammattikuljettajia, joilla on C-luokan tai D-luokan ajo-oikeus. Kuorma- ja linja-auton kuljettamista koskeva lainsäädäntö edellyttää ammattimaisessa liikenteessä toimivalta kuljettajalta ammattipätevyyttä.

Ammattipätevyyskoulutus jaetaan kahteen osaan: perustasoon ja jatkokoulutukseen. Ammattipätevyys onvaadittu henkilöliikenteessä 10.9.2008 alkaen ja tavaraliikenteessä 10.9.2009 alkaen. Perustason ammattipätevyyttä ei vaadita, jos ajo-oikeudet ovat alkaneet ennen vaadittua pätevyyttä. Silloin perustason ammattipätevyyttä ei tarvitse suorittaa, mutta jatkokoulutus on suoritettava viiden vuoden välein.

Koulutuksien laadunvalvonnat suorittaa koulutusluvat myöntänyt Traficom.

TÄYDENNYSKOULUTUSKESKUS KOULUTUSKESKUSKOODI 059153

Koulutukset

Ennakoivan ajon koulutus

Ennakoiva ajo (EAK) on kuljettajan ammattipätevyyden jatkokoulutuksen ainoa pakollinen koulutus.

Työturvallisuuskoulutus

Vaarojen ja turvallisuusriskien tunnistaminen ja ennaltaehkäisy, työn kuormitustekijöiden ymmärtäminen, työsuojelu