Tavoitteena on kuljettajien turvallisuustietoisuuden lisääminen omissa töissä ja työskentelytavoissa. Koulutettava tiedostaa ohjeet, säännöt ja toimintatavat sekä ymmärtää niiden tarkoituksen. Hän osaa tunnistaa työnsä vaaroja sekä omaksua oikeat toimintatavat työnsä riskien hallintaan. Koulutettava tiedostaa toimintaohjeet onnettomuuden tai hätätilanteen varalta ja osaa toimia mahdollisissa onnettomuus- ja hätätilanteissa ohjeiden mukaan.

Koulutuksen kesto 7 tuntia.

Koulutuksen sisältö

  • Ajoneuvo, käyttölaitteet ja varusteet, mm. laitteiden rakenne ja toimintakelpoisuus, hallinta ja kunnon varmistaminen, oman yrityksen laitteiden käyttö/huolto, vuodenaikojen vaikutus työmenetelmiin ja työskentelyolosuhteiden muuttuminen.
  • Vaarojen tunnistaminen, mm. työntekijän merkitys riskien hallintaan, turvallisuusohjeet, riskiarviointi, vaara- ja vikailmoitusten tiedonliikkuvuuden keinot ja toimenpiteet, sähköisen turvaohjelman käyttökoulutus.
  • Kuljettajan työturvallisuus, mm. vaaratekijät ja niiden seuraukset, suojaimet ja suojalaitteet, kemikaalit, lupakäytäntö ja toimintaohjeet