Vaarojen ja turvallisuusriskien tunnistaminen ja ennaltaehkäisy, työn kuormitustekijöiden ymmärtäminen, työsuojelu sekä muut kurssilla käytävät aiheet saavat kiinnostuksen työturvallisuuteen heräämään ja vaikutukset näkyvät myös käytännössä.

Koulutuksen sisältö

  • Työturvallisuuskorttikäytännön ja kurssien tavoitteena on:
  • Parantaa käytännön yhteistoimintaa yhteisillä työpaikoilla tilaaja- ja toimittajayritysten välillä
  • Tukea työnopastusta yhteisillä työpaikoilla
  • Antaa perustietoa työsuojelusta
  • Vähentää eri tilaajien antamaa päällekkäistä koulutusta
  • Herättää työpaikoilla kiinnostusta ja motivaatiota oman henkilöstön työturvallisuusosaamiseen
  • Pyrkiä vähentämään työtapaturmia ja vaaratilanteita