Tiellä työskentelyn turvallisuuskoulutus,suoritetaan kokonaisuudessaan netin kautta.

Turvallinen tiellä työskentely on tiellä tehtävien töiden turvallisuuskoulutuksen peruskurssi, jolla perehdytään riskien tuntemiseen ja niihin varautumiseen sekä teillä tehtävien töiden vaaroihin. 

Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiuksia lisätä työskentelyn ja liikkumisen turvallisuuteen liittyvää tietämystä. Tavoitteena on parantaa teillä ja tiealueilla tehtävien töiden liikenteen järjestelyiden turvallisuutta sekä parantaa tiellä ja tiealueilla työskentelevän ja liikkuvan kuljettajan kykyä tunnistaa tienkäyttäjiin liittyviä erilaisia turvallisuusriskejä. Lisäksi tavoitteena on vaaroihin perehtyminen sekä niiden tunnistaminen ja hallinta.

Koulutuksen sisältö

  • Tietyön pätevyysvaatimukset, velvoitteet ja vastuut
  • Tiellä työskentelyn vaarat ja ongelmat kuljettajan kannalta
  • Liikennejärjestelyt turvallisuuden varmistamiseksi
  • Turvallisuus kuljettaessa työkoneilla
  • Onnettomuuksiin varautuminen
  • Työturvallisuustehtävät