Kurssi toteutetaan kaksivaiheisena. Ensiavun aiheiden teoria käydään läpi verkossa itsenäisesti opiskellen (4 t) ja käytännön harjoitukset lähikoulutuksessa (4 t). Ensimmäinen osa koostuu verkkokoulutuksesta. Hyväksytyn suorituksen jälkeen saa oikeuden osallistua lähikoulutukseen. Hyväksytty ensiapukoulutussuoritus edellyttää sekä verkko- että lähikoulutuksen suorittamista puolen vuoden aikana.

Tavoitteena lisätä auttamisrohkeutta hätäensiapua vaativissa tilanteissa sekä arjen pienemmissä tapaturmissa. SPR hätäensiapukurssi 8 t® –todistus on voimassa 3 vuotta ja sillä voi jatkaa yhden kerran Ensiapukurssi EA 1® tai EA 2® voimassaoloaikaa kolmeksi vuodeksi eteenpäin.

Koulutuksen sisältö

 • Toiminta auttamistilanteessa
 • Tajuttoman henkilön tunnistaminen ja ensiapu
 • Painelu-puhalluselvytys sekä neuvovan sydäniskurin käyttö
 • Ensiapu tukehtumassa olevalle henkilölle
 • Raajassa olevan suuren verenvuodon tyrehdyttäminen ja sokki
 • Tavallisimpien sairauskohtausten ensiapu
 • Tyypillisimpien haavojen ja palovammojen ensiapu
 • Tapaturmien ehkäisy
 • Terveyden edistäminen
 • Henkinen ensiapu
 • Tarvittaessa ryhmäkohtaisia painotuksia