Kesto 8 t. Tavoitteena on lisätä auttamisrohkeutta hätäensiapua vaativissa tilanteissa sekä arjen pienemmissä tapaturmissa.

Kurssin pohjatietovaatimuksena on voimassaoleva Ensiapukurssi EA 1® -todistus.

SPR Ensiapukurssi EA 2® on voimassa 3 vuotta.

Kurssilla harjoitellaan erilaisia ensiavun aiheita sekä vahvistetaan aiemmin opittuja ea-taitoja:

 • Toiminta auttamistilanteessa, johtovastuu
 • Autettavan tutkiminen ja seuranta
 • Vammamekanismi
 • Tajuttoman henkilön ensiapu
 • Elottoman henkilön ensiapu (lasten elvytys)
 • Vierasesineen poistaminen hengitysteistä
 • Suuren verenvuodon tyrehdyttäminen ja haavat
 • Sokista kärsivän ensiapu
 • Tavallisimpien sairaskohtauksien ensiapu
 • Palovammat ja lämmön aiheuttamat sairaudet
 • Kylmän aiheuttamat vammat
 • Murtumat, nivelvammat ja selkärankavammat
 • Pää- ja silmävammat sekä muita tapaturmatilanteita
 • Myrkytykset
 • Siirrot, asennot
 • Vapaavalintainen aihe kohderyhmän mukaan
 • Loppuharjoitus