Tavoitteena lisätä auttamisrohkeutta hätäensiapua vaativissa tilanteissa sekä arjen pienemmissä tapaturmissa.

SPR Ensiapukurssi EA 1® (16 t) on voimassa 3 vuotta.

Kesto 16 t (8 t + 8 t).

Kurssilla käydään läpi erilaisia ensiavun aiheita:

 • Toiminta auttamistilanteessa
 • Tajuttoman henkilön tunnistaminen ja ensiapu
 • Painelu-puhalluselvytys sekä neuvovan sydäniskurin käyttö
 • Tukehtumassa olevan henkilön ensiapu
 • Raajassa olevan suuren verenvuodon tyrehdyttäminen
 • Sokki
 • Tavallisimpien sairauskohtausten ensiapu
 • Tyypillisimpien haavojen ja palovammojen ensiapu
 • Nivelvammojen ja murtumien ensiapu
 • Muut tapaturmat (sähköisku, silmävamma, nenäverenvuoto, pään vamma)
 • Myrkytyksien ensiapu
 • Tapaturmien ehkäisy
 • Terveyden edistäminen – henkinen ensiapu
 • Tarvittaessa ryhmäkohtaisia painotuksia