Koulutuksen tavoitteena on edistää kuljettajien työturvallisuutta yhteisillä työpaikoilla toimittaessa. Koulutuksessa opitaan tunnistamaan työympäristön vaaroja ja miten työsuojelu toimii yhteisellä työpaikalla. Tunnistetaan omat sekä yhteisellä työpaikalla toimivien osapuolten roolit ja vastuut. Koulutus ohjaa kuljettajia tunnistamaan ja arvioimaan ennakoivasti työturvallisuuteen liittyviä riskejä sekä kuormitustekijöitä ja siten ennaltaehkäisemään vahinkojen syntymistä.

Koulutuksen kesto 7 tuntia.

Koulutuksen sisältö

Päivän oppimistavoitteet ovat:

  • Kuljettaja tuntee Nolla tapaturmaa -periaatteen
  • Kuljettaja tuntee työturvallisuusvastuut
  • Kuljettaja tuntee yhteisen työpaikan määritelmän ja toimijoiden roolit
  • Kuljettaja osaa tunnistaa yhteisen työpaikan kuormitustekijöitä
  • Kuljettaja osaa tunnistaa yhteisen työpaikan vaaroja