Koulutuksessa perehdytään inhimillisiin tekijöihin ja niiden vaikutuksiin kuljettajan työssä. Tavoitteena on oppia ymmärtämään, mikä saa ihmisen tekemään virheitä ja miten voimme ehkäistä niiden aiheuttamia onnettomuuksia.

Koulutuksessa tarkastellaan tieliikenteen onnettomuustilastoja ja onnettomuustyyppejä, sekä tutustutaan ensiavun hoitoketjuun. Tavoitteena on opettaa kuljettajille toiminta onnettomuuspaikalla ja auttaa kohtaamaan hätätilanteita, jotka voivat tulla vastaamme niin toimistolla, terminaalissa, henkilökuljetuksissa kuin vapaa-ajallammekin.

Hätäensiavun osassa tutustutaan siihen, miten erilaiset vammat ja sairaskohtaukset syntyvät, sekä miten toimitaan hätätilanteessa ja varmistetaan ammattiavun pääseminen paikalle. Tavoitteena osata ja uskaltaa auttaa apua tarvitsevaa hätätilanteessa.

Koulutuksen kesto 7 tuntia.

Koulutuksen sisältö

  • Kuljettajan toiminta onnettomuuspaikalla mm., esimerkkien avulla perehdytään oikeaan toimintamalliin saavuttaessa onnettomuuspaikalle. Harjoituksia loukkaantuneiden arvioinnista, hätäsiirroista ja avun hälyttämisestä.
  • Inhimilliset tekijät mm., inhimillisten virheiden syntymiseen vaikuttavia tekijöitä, virheiden ja onnettomuuksien ehkäiseminen, inhimillisiä virgeitä ehkäisevä työympäristö, aivojen toiminta, aistien toiminta ja toimintahäiriöt, virheiden raportointi, toiminnan kehittäminen.
  • Kuljettajan hätäensiapu mm., onnettomuustyypit, ensiavun hoitoketjut, ensiavun perustaidot, toiminta ensiaputilanteessa, ensiarvio, hätäilmoitus, tapaturmat, vammojen syntymekanismit, tilan arvioiminen ja vammautuneen ensiapu, tajuttomuus ja auttaminen, elottomuus ja auttaminen.