Ennakoivan ajon koulutuksen tavoitteena on syventää kuljettajien kykyä riskien tunnistamiseen omassa työssään ja toiminnassaan. Koulutuksessa painotus on kuljettajan ja ajoneuvon ajovalmiuden lisäksi kuormauksen merkityksessä liikenneturvallisuuden kannalta. Ennakoiva ajo (EAK) on kuljettajan ammattipätevyyden jatkokoulutuksen  pakollinen koulutus.

Koulutuksen kesto on seitsemän tuntia. Pätevyys on voimassa viisi vuotta.

Koulutuksen sisältö

  • Johdanto
  • Ajovalmius ja ajoneuvon kunto
  • Havainnointi
  • Turvallisuusväli
  • Ajonopeus ja ohittaminen
  • Toiminta vaaratilanteessa ja onnettomuuden seurauksien minimointi