Kurssilla harjoitellaan hätäensiavun aiheita verkkototeutuksina.

Tavoitteena on lisätä auttamisrohkeutta henkeä uhkaavissa tilanteissa. SPR Hätäensiapukurssi 4 t® –todistus on voimassa 3 vuotta.

Verkkokoulutuksella ei ole mahdollista jatkaa SPR Ensiapukurssi EA 1® tai EA 2® voimassaoloaikaa.

Aiheet:

  • Toiminta auttamistilanteessa
  • Tajuttoman henkilön tunnistaminen ja ensiapu
  • Painelu-puhalluselvytys sekä neuvovan defibrillaattorin käyttö
  • Ensiapu tukehtumassa olevalle henkilölle
  • Raajassa olevan suuren verenvuodon tyrehdyttäminen
  • Sokki
  • Tapaturmien ehkäisy
  • Tarvittaessa ryhmäkohtaisia painotuksia