Työturvallisuuskortti® on valtakunnallinen yhdenmukainen koulutus yhteisen työpaikan työturvallisuusasioidenperehdyttämiseksi.

Työturvallisuuskorttikoulutuksen kesto on kahdeksan tuntia ja kortti uusitaan viiden vuoden välein. Työturvallisuuskorttikursseja ovat oikeutettuja pitämään kouluttajat, jotka täyttävät kouluttajakriteerit ja ovat suorittaneet kaksipäiväisen työturvallisuuskorttikouluttajakoulutuksen. 

Tämäkin koulutus käy myös kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyyskoulutuksen suorittamiseen ja siitä on annettava aina kirjallinen todistus kurssin suorittaneelle Liikenteen turvallisuusviraston vaatimusten mukaisesti.

Koulutuksen sisältö

  • Työturvallisuuskorttikäytännön ja kurssien tavoitteena on:
  • Parantaa käytännön yhteistoimintaa yhteisillä työpaikoilla tilaaja- ja toimittajayritysten välillä
  • Tukea työnopastusta yhteisillä työpaikoilla
  • Antaa perustietoa työsuojelusta
  • Vähentää eri tilaajien antamaa päällekkäistä koulutusta
  • Herättää työpaikoilla kiinnostusta ja motivaatiota oman henkilöstön työturvallisuusosaamiseen
  • Pyrkiä vähentämään työtapaturmia ja vaaratilanteita