Autonkuljettajalta vaaditaan ADR-koulutusta (ajolupa), mikäli kuljetetaan vaarallisia aineita yli sallitun enimmäismäärien (vapaarajan).

Ajoluvan saaminen edellyttää koulutusten suorittmista sekä hyväksytysti suoritettua loppukoetta.

Ajolupa on voimassa viisi vuotta.

Koulutuksien pituudet 2-3 päivää.

ADR koulutusten sisällöt

ADR-koulutus – Peruskurssi P / Yhdistetty peruskurssi YP

Kolmipäiväinen ADR-koulutus – Peruskurssi P oikeuttaa perusajolupaan (kappaletavaralupa), jolla voi kuljettaa muita kuin luokkien 1 (räjähteet) ja 7 (radioaktiiviset) aineita yli vapaarajan.

Nelipäiväinen yhdistetty peruskurssi YP oikeuttaa perusajolupaan, räjähdeajolupaan sekä radioaktiivisten aineiden ajolupaan (kaikki luokat 1–9).

ADR koulutuksessa koulutettava saa tiedot vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvistä riskeistä, perustiedot onnettomuustilanteiden välttämiseksi sekä tiedot onnettomuustilanteissa tarvittavista välittömistä toimenpiteistä henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseksi sekä onnettomuuden vaikutusten rajoittamiseksi.

ADR säiliökurssi ES

Kahden päivän säiliökurssi ES oikeuttaa säiliöajolupaan, jolla voi kuljettaa vaarallisia aineita yli 3000 litran säiliössä. Kurssille osallistuminen edellyttää voimassaolevaa ADR-perusajolupaa / yhdistetyn perusajoluvan.

ADR-koulutuksessa koulutettava saa tiedot vaarallisten aineiden säiliökuljetuksiin liittyvistä riskeistä, perustiedot onnettomuustilanteiden välttämiseksi sekä tiedot onnettomuustilanteissa tarvittavista välttämättömistä toimenpiteistä henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseksi sekä onnettomuuden vaikutusten rajoittamiseksi.

ADR täydennyskurssi perus TP / Yhdistetty täydennyskurssi YT

Täydennyskurssit ovat ADR-ajoluvan uusimista varten. Täydennyskurssi täytyy suorittaa ennen ajoluvan päättymistä, aikaisintaan 12 kk ennen ajoluvan vanhenemista. Perusajoluvan (TP) suorittajat osallistuvat vain koulutuksen ensimmäiseen päivään sekä yhteen tuntiin seuraavana päivänä luokkatilaopetuksessa taikka virtuaalisena luokkatilassa / verkkokoulutuksessa. Koulutettavat, jotka haluavat uusia yhdistetyn perusajoluvan (TP17, luokat 1-9), suorittavat kurssin kaksipäiväisenä. Koulutettaville, joiden ADR – ajolupa on yhdistetty perusajolupa laajennettuna säiliöajoluvalla (TPS17), koulutuksen pituus on 2 ½ päivää. Kurssi- ja koemaksu määräytyy päivien mukaan.

Koulutuksen koulutettava saa tietoa uudesta tekniikasta, muuttuneesta lainsäädännöstä ja kuljetettavia aineita koskevasta kehityksestä. Lisäksi kerrataan tärkeimmät vaarallisten aineiden ja esineiden kuljettamiseen liittyvät erityispiirteet.