Suomalainen tulityökoulutus on uudistunut vuoden 2021 alusta alkaen. Tulityökoulutuksen täydennyskoulutus siirtyy osittain verkkoon. Koulutuksen osaamistavoitteet on tarkistettu ja kurssinjohtajien osaamista ylläpidetään jatkossa vuosittain.

Tulityökorttimaksu sisältää jatkossa oppikirjan kaikille, mutta alle 18-vuotiaat saavat maksuttoman oppimateriaalin eikä heiltä peritä rekisteröintimaksua.

Tulityökoulutukseen tuotetaan vuosittain vapaasti suoritettavaa, toimialakohtaista lisämateriaalia.

Tulityökoulutuksen laadunvalvonnasta ja koulutusjärjestelmän ylläpidosta vastaa Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö.

Tulityökoulutus ei ole kuljettajan ammattipävevyyskoulutusta!

Tulityökortti tarvitaan, kun tehdään tulitöitä. Tulityö on työ, jonka tekemisessä syntyy kipinöitä tai jossa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä, ja joka aiheuttaa palovaaraa.

Tulityökoulutuksessa säilyy yhä lähiopetusosuus. Se on myös pidetyin osuus koulutuksesta. Alkusammutuskoulutuksessa saa käsituntumaa oikeisiin välineisiin ja aitoihin olosuhteisiin.
Samalla varmistetaan, että kukaan ei tee koulutusta verkossa toisen ihmisen puolesta.

Tulityökurssi on yhden työpäivän mittainen ja sisältää kuusi oppituntia teoriaa, suojaus- ja alkusammutusharjoitukset sekä kokeen. Tulityökortti on voimassa viisi (5) vuotta.

Kurssiin sisältyy suomenkielinen oppikirja Ryhdyttäessä tulitöihin.

Koulutukseen kuuluvat seuraavat aihealueet

  • Tulityöt turvallisesti
  • Vastuut ja velvollisuudet
  • Tulityöriskit eri toimintaympäristöissä
  • Turvatoimet eri toimintaympäristöissä ja suojausharjoitus, turvallisuus
  • Toiminta onnettomuustilanteessa
  • Alkusammutusharjoitus
  • Koe, kysymysten käsittely ja kurssin päättäminen