Tieturva 2 -kurssi on tarkoitettu tiellä, kadulla tai muulla liikennealueella liikenne- ja työturvallisuudesta huolehtiville ja niistä vastuussa oleville. Kurssin tavoitteena on lisätä työnjohdon ja työntekijöiden tietämystä työ- ja liikenneturvallisuudesta sekä yhdenmukaistaa liikenteen ohjausta tiellä tehtävissä töissä. Kurssin edellytyksenä on voimassa oleva Tieturva 1- tai Tieturva 2 -pätevyys.

Koulutuksen laadunvalvonnasta ja koulutusjärjestelmän ylläpidosta vastaa Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö.

Joulukuu 2020 – kesäkuu 2021 -välillä vanhenevien Tieturva 2 -pätevyyksien voimassaoloa on jatkettu kesäkuun 2021 loppuun saakka. Pätevyyden voimassaoloksi muuttuu siis 6/2021. Voimassaolon jatkaminen koskee myös aiemmin jatkoaikaa saaneita Tieturva 2 -pätevyyksiä.

Tieturva 2 -koulutus on kaksipäiväinen. Koulutus kestää 15 tuntia, ensimmäinen päivä on kahdeksan (8) tunnin kestoinen ja toinen päivä tunnin lyhyempi.

Koulutuksesta myönnettävä Tieturva 2 -pätevyys on voimassa viisi vuotta.

Väylävirasto edellyttää Tieturva 2 -pätevyyden:

 • Henkilöiltä, jotka vastaavat päätoteuttajan työ- ja liikenneturvallisuudesta tiellä tehtävässä työssä
 • Tienpitoon liittyvissä töissä työnjohto-, valvonta- ja liikenteen järjestelyjen suunnittelutehtävässä työskenteleviltä
 • ELY-keskusten aluevastaavilta
 • Urakka-asiakirjojen valmistelijoilta ja myös ko. työtä tekeviltä hankintakonsulteilta
 • Tilaajan edustajana toimivilta tarkastus- ja valvontahenkilöiltä ja rakennuttajakonsulteilta

Koulutuksen sisältö

 • Turvallisuusasioiden huomioiminen suunnittelussa ja toteuttamisessa
 • Lakisääteisten suunnitelmien tunteminen ja laatiminen
 • Lakisääteisten tarkastusten tunteminen
 • Yhdenmukainen käyttäytyminen tiellä tehtävässä työssä
 • Perehdyttämisvelvoitteiden tunteminen
 • Rakennuskohteen eri osapuolten vastuiden tunteminen.

Tieturva 2 -pätevyyttä voi jatkaa uusimalla koulutuksen, kun pätevyys on vielä voimassa. Mikäli Tieturva 2 -kortin voimassaoloaika on päättynyt, molemmat Tieturvakurssit on käytävä uudelleen. 

Kertaa Tieturva 2 -kurssin oppikirjan tiedot ennen kurssia: Tieturva 2 -oppikirja

Tieturva 2 -pätevyys osoitetaan todistuksella

Vuoden 2021 alusta lähtien tieturvallisuuskorttien painaminen on päättynyt. Tieturva 2 -pätevyys osoitetaan nykyisin kouluttajan allekirjoittamalla todistuksella.