Tiellä työskentelyn turvallisuuskoulutus,suoritetaan kokonaisuudessaan netin kautta.

Väylävirasto edellyttää kaikilta yleisillä teillä työskenteleviltä Tieturva 1 -pätevyyden.

Tieturva 1 on tiellä tehtävien töiden turvallisuuskoulutuksen peruskurssi, jolla perehdytään riskien tuntemiseen ja niihin varautumiseen sekä teillä tehtävien töiden vaaroihin. Koulutuksen jälkeen saatava Todistus kurssin suorittamisesta on voimassa 5 vuotta. 

Väylävirasto vaatii Tieturva 1 -koulutuksen:

  • henkilöltä, joka osallistuu tiellä tehtävään tienpitoon liittyvään työhön
  • tie- ja päällystysmateriaaleja kuljettavan auton kuljettajalta
  • työkoneen kuljettajalta tietyömaalla (muussa kuin kertaluonteisessa työssä)
  • muussa työssä yleisellä tiellä työskentelevältä sekäTieturva 2 -koulutukseen osallistuvalta.

Kurssilta on mahdollisuus saada työturvallisuuskortti.

Katso myös Tieturva 2 koulutus

Koulutuksen sisältö

  • Tietyön pätevyysvaatimukset, velvoitteet ja vastuut
  • Tiellä työskentelyn vaarat ja ongelmat kuljettajan kannalta
  • Liikennejärjestelyt turvallisuuden varmistamiseksi
  • Turvallisuus kuljettaessa työkoneilla
  • Onnettomuuksiin varautuminen
  • Työturvallisuustehtävät

Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiuksia lisätä työskentelyn ja liikkumisen turvallisuuteen liittyvää tietämystä. Tavoitteena on parantaa teillä ja tiealueilla tehtävien töiden liikenteen järjestelyiden turvallisuutta sekä parantaa tiellä ja tiealueilla työskentelevän ja liikkuvan kuljettajan kykyä tunnistaa tienkäyttäjiin liittyviä erilaisia turvallisuusriskejä. Lisäksi tavoitteeena on vaaroihin perehtyminen sekä niiden tunnistaminen ja hallinta.